Algemene voorwaarden BNR Watersport

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en overeenkomst tussen BNR Watersport en haar klanten. Door het plaatsen van een bestelling bij de webshop bnrwatersport.com komen klanten akkoord met deze algemene voorwaarden.  

 1. Informatie 

Alle informatie op www.bnrwatersport.com is met zorg samengesteld. Het kan echter niet worden uitgesloten dat bepaalde informatie onjuist of verouderd is. BNR Watersport is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onnauwkeurigheden op de website. 

 1. Bestel- en leveringsprocedure

Na het plaatsen van de bestelling op de website bnrwatersport.com ontvangen klanten een bevestiging met een overzicht van hun aankoop en de totale kosten. BNR Watersport stuurt u een factuur per e-mail. Alle bestellingen worden binnen zeven werkdagen na ontvangst van de betaling door BNR Watersport verzonden. In geval van technische fouten, is BNR Watersport niet aansprakelijk voor vertragingen. BNR Watersport zal klanten op de hoogte houden van de status van hun bestelling.

BNR Watersport houdt de voorraad op de website â € ˜ up-to-dateâ € ™. Ondanks al onze inspanningen kan een artikel echter niet meer of niet op voorraad zijn. Dan neemt BNR Watersport zo snel mogelijk contact met je op.

De leveringstermijn is 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst. De klant heeft het herroepingsrecht bij overschrijding van deze termijn, tenzij partijen een langere leveringstermijn zijn overeengekomen. 

 1. Prijzen en betaling

Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op de website staan ​​alle betaalmethoden vermeld. Producten worden verzonden zodra een totale betaling is ontvangen. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant. U vindt een overzicht van de verzendkosten op de website of u ontvangt een offerte voor vervoer.    

 1. Eigendomsvoorbehoud 

BNR Watersport is de juridische eigenaar van de producten totdat het product volledig is betaald. Vanaf het moment van aflevering draagt ​​de klant het risico. 

 1. Herroepingsrecht

Bestellingen kunnen worden geannuleerd en teruggestuurd binnen veertien dagen nadat het artikel is afgeleverd. Retourneren moet worden aangekondigd aan BNR Watersport en kan alleen worden geaccepteerd als de instructies zoals weergegeven op de website worden nageleefd. De garantie vervalt wanneer het zeilgereedschap actief is gedragen, gewassen of beschadigd. Retourzendingen van zeilkleding kunnen alleen worden geaccepteerd als kledingetiketten nog zijn bevestigd. Kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. Zodra het geretourneerde artikel door BNR Watersport is ontvangen, wordt binnen 30-dagen een teruggave uitgevoerd. 

 1. Vragen en klachten

Vragen of klachten over gekochte artikelen kunnen per e-mail worden gemeld: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord binnen vijf werkdagen. 

 1. Privacybeleid

BNR Watersport geeft om persoonlijke gegevens van klanten. Deze informatie wordt vertrouwelijk behandeld. BNR Watersport geeft verstrekte persoonlijke gegevens niet door aan andere partijen, behalve aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling (transportbedrijven). Wanneer u een bestelling plaatst, moeten we uw naam, factuur- en leveringsadres en betalingsgegevens verwerken om de bestelling te kunnen voltooien. Betalingsinformatie wordt alleen gebruikt om de betalingsstatus van gekochte artikelen te controleren. 

Bezoekersstatistieken op de website bnrwatersport.com worden opgeslagen. Informatie zoals het aantal bezoekers, weergaven per pagina en frequentie worden alleen gebruikt voor interne doeleinden en de verbetering van de website. Deze informatie is van algemene aard en kan niet worden herleid tot de individuele bezoeker. De details van de bezoeker (s) blijven onbekend.  

 1. Beperking van aansprakelijkheid

Alle artikelen op voorraad voldoen aan de hoge kwaliteitsnormen die vereist zijn voor aquatische artikelen en kleding. BNR Watersport garandeert dat artikelen vrij zijn van defecten en voldoen aan conventionele eisen en normen. Niettemin, indien een artikel defect is, is de aansprakelijkheid van BNR Watersport beperkt tot artikel 5 van deze voorwaarden (herroepingsrecht). Voor nieuwe artikelen ligt de aansprakelijkheid bij de fabrikant. Gebruikte artikelen hebben geen garantie. Kopers zijn het eens over de staat waarin het artikel is gekocht. Voor gebruikte artikelen hebben klanten ook het recht om artikelen te retourneren (herroepingsrecht). BNR Watersport is niet aansprakelijk voor enige schade - fysiek noch materieel / immaterieel - die wordt veroorzaakt door een gebrekkige werking of verkeerd gebruik van producten. Indien de fabrikant aansprakelijk is voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, is de aansprakelijkheid van BNR Waterport beperkt tot recuperatie, vervanging van het artikel of terugbetaling van de aankoopprijs. Daarnaast is BNR Watersport niet aansprakelijk voor opzettelijke schade of oneigenlijk gebruik door de klant. BNR Watersport is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) als gevolg van onjuiste of verouderde informatie op de website. 

 1. Overmacht

Ingeval van onherstelbare omstandigheden waardoor BNR Watersport een contract niet kan nakomen, heeft BNR Watersport het recht om de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden door de klant hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. BNR Watersport is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht. 

 1. Intellectuele eigendomsrechten.

Behalve de inhoud die u bezit, die u mogelijk hebt gekozen om op deze website op te nemen, volgens deze voorwaarden van BNR Watersport en zijn licentiegevers zijn alle eigenaar van alle intellectuele eigendom en materiaal op deze website, en al dergelijke rechten zijn voorbehouden. Teksten of afbeeldingen mogen niet worden gebruikt, gereproduceerd en / of gepubliceerd door te drukken of gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van BNR Watersport. 

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op bnrwatersport.com. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan informatie op de website. 

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden zullen worden beheerst door en worden nageleefd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de Nederlandse en federale rechtbanken in Alkmaar voor het oplossen van eventuele geschillen. 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of overeenkomst tussen klanten (zakelijk en privé) en BNR Watersport. Door een bestelling te plaatsen, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn te bekijken op bnrwatersport.com. op elk moment. 


© 2020 BNR Watersport - Alle rechten voorbehouden